Kripto Paralara Yatırımın Önemi ve Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kripto Paralara Yatırımın Önemi ve Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

“Yatırım” kelime anlamı olarak elinizdeki mevcut para veya sermayenin gelecek yıllarda gelir veya kar edebilmek için çeşitli mecralarda değerlendirilmesidir. Yatırım yapmanın amacı, sahip olunan varlığın zaman içerisinde enflasyon nedeniyle değerini kaybetmesini önlemek ve mümkün olduğunca fazla kazanç sağlamaktır. Bu nedenle insanlar farklı yatırım seçeneklerini değerlendirmişlerdir. Yatırım için en çok tercih edilen alanlar; borsa, hazine bonosu, döviz, altın, gayrimenkul veya iş alanlarıdır. Son on yıl içerisinde bu alanlara yeni bir emtia eklendi denilebilir: Kripto paralar. Peki Kripto Paralara Yatırımın Önemi ve Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kripto paralar 2009 yılında Bitcoin ile beraber hayatımıza girdi ve oldukça önemli yer edindiler. Gerek kullanmış oldukları blockchain teknoloji gerekse kısa zaman içerisinde değerlerini ve bilinirliliklerini artırmaları nedeni ile kısa sürede yatırımcıların ilgi odağı haline geldiler. Sadece bireysel yatırımcılar değil, dünya çapında birçok şirket de yatırımlarının bir kısmını bu alana yönlendirmiş durumdadır. Yatırım yapan şirketlerin yanı sıra kripto para teknolojisini geliştiren ve yeni projelere adım atan şirketlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Yatırım Nasıl Yapılır?

Yatırım yaparken öncelikli olarak vade ve alanını iyi belirlemek gerektirmektedir. Kısa, orta ve uzun vadelere göre planlama yapılabilir. Belirlenen vadeye göre en önemli kararı almak gerekmektedir. Bu da hangi alana yatırım yapılacağının belirlenmesidir.

Yatırım yapma aşaması “Risksiz” ve “Riskli” olarak iki şekilde incelenebilir. Risksiz olarak yapılan yatırımlar genel olarak getirisi düşük ancak zarar etme imkanı neredeyse yok denecek kadar az olan yatırımlardır. Bunlara en iyi örnek altın, döviz taşınmaz yatırımları olanlara arsa, gayrimenkul verilebilir.

Riskli yatırım yapacak olan yatırımcılar için kısa zamanda çok kazanç sağlayan yatırım alanları gerekir. Bu noktada kripto paralar mevcut ortamda riskli yatırım alanı olarak görülebilir. Kripto paraların günün her saatinde aktif olarak alınıp satılabilmesi de yatırımcılar için daha cazip olmaktadır.

Kripto Paralara Yatırım Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Araştırma yapmadan ve yeterli bilgiye sahip olmadan herhangi bir kripto paraya yatırım yapmaktan kaçınılmalıdır. Teknik dokümanların incelenmesi proje hakkında bilgi edinilmesini kolaylaştıracaktır.

Araştırma yapmak aynı zamanda güvenilir olmayan projelere yatırım yaparak para kaybını önleyecektir. Detaylı teknik bir araştırma projenin güvenilirliği ve gerçekliği hakkında fikir verecektir. Kripto paranın sahip olduğu white paper dökümanında ifade edilen terimler olağan şekilde olmalıdır.

Sahip olunan tüm varlık ile yatırım yapmamak ve doğru bir yatırım planı oluşturmak, yatırımcının varlıklarını koruması açısından önemlidir.

Yeterli bilgi sahibi olmayan veya yatırım planı bulunmayan yatırımcılar genellikle duyguları ile hareket ederken, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere göre yatırım yapabilmektedir. Partiex’in kullanıcılar için hazırladığı Destek Merkezi makalelerini ve haftalık yayınlanan bültenleri inceleyerek finansal okuryazarlık ve kripto paralar konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Alım satım işlemlerinde güvenilir olan platformlar tercih edilmelidir. Kripto para borsalarının çok fazla sayıda olması sebebi ile birçok sahte platformda ne yazık ki bulunmaktadır. Ayrıca güvenilir olmayan platformlarda güvenilir olmayan projelerin listenerek işlem yapılması ihtimali de oldukça yüksektir. Bir kripto paranın güvenirliğini en iyi test etme yöntemlerinden biri olarak coinmarketcap.com verilerini incelemektir. Bu verilerde bahsedilen toplam arz, dolaşımdaki arz gibi değerler kripto paranı geleceği ile ilgili önemli ipuçları verecektir.

--

--

--

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Paritex Exchange

Paritex Exchange

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

More from Medium

Flowers in the Waiting Room

Mendel Letters 71 — United Community Centers

$STORE Community Update — May 2022

Mylivn — a SocialFi network building on Elrond