KYC (Müşterini Tanı) Nedir? Neden Önemlidir?

KYC (Müşterini Tanı) Nedir? Neden Önemlidir?

Finansal işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için, hizmet sağlayıcıları tarafından istenen kimlik bilgilerine KYC (Know Your Customer) denir. Türkçe karşılığı ise Müşterini Tanı şeklinde kullanılmaktadır.

KYC’nin asıl amacı Kara Para Aklama (AML) ve Terör suçlarına Finansman Sağlama (CFT) suçlarının önüne geçmektir. Kripto para borsalarında KYC uygulaması bu nedenle kullanılmaktadır. Yasal düzenlemelerin sıkça konuşulduğu ve devletlerin kendi kripto para kurallarını koyduğu bu süreçte güvenli finansal işelmler yapmak adına kimlik doğrulama süreci önemli bir yer teşkil etmektedir.

Paritex Kripto Para Alım Satım Platformuna üyelik aşamasında yasal dokümanlar kullanıcı tarafına açık bir şekilde iletilir. Anlamak ve onaylamak kullanıcı sorumluluğundadır. Bu kapsamda tüm Yasal Dokümanlara erişmek için tıklayınız.

Paritex suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleyi, yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde, sosyal bir sorumluluk olarak benimsemektedir. Benimsemiş olduğu politikanın temel dayanakları aşağıdaki şekildedir.

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve MASAK Tebliğleri.
  • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler.
  • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda geliştirilen uluslararası standartlar ve tavsiye kararlar.

KYC Nedir?

KYC gerekli kimlik bilgilerinin barındırdığı resmi kimlik, pasaport veya sürücü belgesi gibi belgelerin finansman alım satım imkânı sağlayan platforma ibraz edilmesidir. İbraz edilen belgeler gerçeğe uygun olduğu kanıtlandıktan sonra platform içerisinde yatırım imkânı tanınmış olur.

Birçok kripto para alım satım platformunda hesap açarken kimlik bilgileri istenmemektedir. Bu durumda hesap açabilir ve borsa verilerini inceleyebilirsiniz. Alım satım işlemleri kısıtlanmış durumdadır. Paritex KYC yani Kimlik Doğrulama süreci tamamlanıp onaylanmadan itibari ve kripto para çekim işlemlerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamayı kaldırmak için Kimlik Doğrulama protokolünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

KYC doğrulaması için istenilebilecek belgeler:

  • Resmi Kimlik
  • Pasaport
  • Sürücü Belgesi
  • Selfie
  • İkametgah Belgesi

Paritex Kripto Para Alım Satım Platformunda Kimlik Doğrulama Başvurusu Nasıl Yapılır?

Talep edilen belgeler ile platforma kayıt sırasında istenen belgelerin doğruluğu ve gerçekliği ilgili birim tarafından tespit edilir. Herhangi birinin kötü niyetli olarak hesabınızı kullanmasının önüne geçilir.

Kripto para platformları KYC işlemini herhangi bir şüpheli işlem durum oluştuğunda veya belirli aralıklar ile kullanıcılarından isteyebilir. Kullanıcının kimlik ve adres bilgileri değişebilir. Bu bilgileri güncellemek ve teyit etmek için çeşitli süreler ile tekrar Kimlik Doğrulaması platform tarafından kullanıcıdan talep edilir.

KYC Neden Önemlidir?

KYC işlemi yatırım sürecini uzatıyor veya gereksiz gibi görünse de hem kullanıcı hem de platform için oldukça önemlidir. Blockchain teknolojisinin sunmuş olduğu şeffaflık ve gizlilik, art niyetli kişilerin/firmaların da dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı gibi işlemler için kullanabileceği bir durum olabilir. Kripto paraların tam olarak denetlenemediğini ve yasal süreçlerin tamamlanmadığı bu dönemde kara para aklama işlemleri için kullanılması söz konusudur. Bu gibi durumların önüne geçmek için şeffaflık ile kimlik bilgileri ibraz edilmelidir. Kullanıcının kimlik bilgileri ve yaptığı işlemler gizlilik ile saklanmaktadır.

KYC Uygulamaları

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanan belgeler doğrultusunda kimlik doğrulama işlemlerine yönelik yönetmelik belirtilmiştir. Bu kapsamda “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” yayınına ulaşmak için tıklayınız. Bu yönetmelik hükümleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülür.

Her ülke farklı yasal prosedürlere göre KYC uygulamaları sürdürmektedir. Genel olarak kullanılan ise ABD’nin sahip olduğu Banka Gizlilik Yasasıdır. AB ve Asya ülkeleri kendi düzenlemelerini kullanmaktadır. Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) uluslararası alanda çalışmalar sürdürerek gerekli düzenleme ve kontrolleri sağlamaktadır.

KYC’nin Zorlukları

KYC prosedürlerinin yerine getirilmesi belirli bir maliyete sebep olmaktadır. Bu maliyeti platformlar kendileri karşıladığı gibi bazıları da kullanıcıya komisyon olarak yansıtabilmektedir.

Yeterli güvenlik önlemi alınmadığı durumlarda bilgilerin kaybedilmesi söz konusu olmaktadır. Saldırılara karşı platform kullanıcı güvenliğini ön planda tutmalıdır ve gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır.

Kripto paraların merkeziyetsiz ve herkese açık olması durumuna çelişki oluşturmaktadır. Blockchain üzerinde herhangi bir kripto para cüzdanının kime ait olduğunun kimlik bilgisi tespit edilemezken, kimlik doğrulaması istenilen ve itibari para ile işlem yapılan platformlarda bu durum söz konusu değildir. Belgelere sahip olmayan kişiler bu finansal kolaylıktan yararlanamaz.

--

--

--

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Paritex Exchange

Paritex Exchange

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

More from Medium

The ABCs of Pedagogical Misconceptions & Realizations

Teasers & Pleasers Explained

Multitables game and other features

COP26: IoT Can Push Africa’s Inclusion In Protecting The Ecosystem