Soğuk Cüzdan Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Soğuk Cüzdan Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Kripto para piyasasının yatırımcı portföyü oldukça geniştir. Yatırımlarını kısa veya uzun vadede ve farklı ölçeklerde yapan yatırımcılar, varlıklarının güvende olduğundan emin olmak isterler. Bu yazıda kripto varlıkların en güvenilir şekilde nasıl muhafaza edileceğine ve kripto para soğuk cüzdanlarına değineceğiz.

Kripto Para Cüzdanları

Basit olarak bir blockchain ağı ile etkileşim kurmanızı sağlayan donanımlara kripto cüzdanları denir. Kripto para cüzdanla çalışma şekline göre ikiye ayrılmaktadır. İnternet bağlantısı olan sıcak cüzdanlar ve internet bağlantısı olmaya soğuk cüzdanlar. Diğer cüzdanlar bu iki cüzdanın donanımsal olarak farklılaşmasıyla oluşmaktadırlar: Yazılım, donanım, kağıt, masaüstü, web, depolama ve özel cüzdanlar buna örnektir.

Soğuk Cüzdan Nedir?

Kripto para varlıklarına ulaşım sağlayabilmek için gerekli olan özel anahtarın çevrimdışı olarak internetsiz ortamda saklanmasına olanak sağlayan kripto para cüzdan türüdür. İnternet üzerinden gelecek olan her türlü saldırıya karşı üst düzey koruma sağlamaktadır.

İşlem yapılması için internet bağlantısına gerek yoktur. Anahtarı çevrimdışı olarak saklamak için fiziksel araçlar kullanılır. Kripto para yatırımcıları HODL yapmak istediklerinde genelde soğuk cüzdan tercih etmektedirler.

Paritex Kripto Para Alım Satım Platformu kullanıcılarının varlıklarının %95’ini çok daha güvenli olan soğuk cüzdanlarda muhafaza etmektedir.

Soğuk Cüzdan Türleri

  • Kağıt Cüzdan: Kağıt üzerinde basılı olarak kripto adresinin ve özel anahtarın QR kod formatında bulunmasıdır. Kağıt cüzdanlar fiziki varlıkları ile muhafaza edilmelidirler. Her ne kadar güvenli olarak düşünülse de kağıt cüzdanların kasalarda veya özel güvenlikli ortamlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kağıt cüzdanların kullanımı biraz daha zaman ve dikkat istemektedir. Bir kağıt cüzdan içerisinden bir miktar kripto para kullanılmak istenildiğinde öncelikle tüm miktarı transfer etmelisiniz. Daha sonra harcanacak miktarı kullandıktan sonra geri kalan kripto para miktarını tekrar bir kağıt cüzdana transfer ederek saklayabilirsiniz.
  • Donanım Cüzdanları: Rastgele veri üreterek şifreleme yapan özel anahtarların saklanmasını sağlayan elektronik cihazlardır. Donanım cüzdanlar kullanım olarak daha fazla rağbet görmektedir. Aynı zamanda güncel donanım cüzdanları fiziksel cihazın kaybedilmesi durumunda bile kullanıcısına kurtarma cümlesi ile fonlarına erişim imkanı sunmaktadır.

Soğuk Cüzdan Nasıl Çalışır?

Kağıt veya bir USB bellek (Hard disk) şeklinde olan soğuk cüzdanların internet bağlantısı olmadığı için kullanımı pratik değildir. Ancak bu pratikliği sağlayan bazı yazılımlar bulunmaktadır. Fiziksel olarak bulundukları için dijital ortamdan zararlı yazılıma maruz kalmaları söz konusu değildir.

Soğuk cüzdan temin edildikten sonra cihaz bağlantısı yapılarak transfer gerçekleştirilir. Transfer sonrası cihaz bağlantısı kesilerek tamamıyla çevrimdışı olarak muhafaza edilir. Kullanım söz konusu olduğunda bağlantı tekrar sağlanarak transfer işlemleri yapılır.

En Çok Tercih Edilen Soğuk Cüzdanlar

Kullanıcının ihtiyacı ve bütçesi oranında çeşitli soğuk cüzdan modelleri bulunmaktadır. En çok tercih edilen soğuk cüzdan modelleri; CoolWallet Pro, Ledger Nano X, Billfold Steel Bitcoin Wallet, Trezor Model T, KeepKey, Coinkite Steel ColdCard, Ellipal Titan, Safepal S1, SecuX V20, Keystone Pro şeklindedir. Bu modeller hakkında daha fazla bilgi almak için CoinMarketCap web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Soğuk Cüzdanlar Güvenli Mi?

Kripto para yatırımcıları için en önemli konu kesinlikle güvenlik. Piyasa içerisinde bulunan birçok soğuk cüzdan modeli kullanıcılarına “güvenli” çağrışımında bulunmaktadır. Genel olarak soğuk cüzdan modellerinde 3 aşamalı güvenlik protokolü uygulanır. 2 aşamalı kimlik doğrulama modeline ek olarak cüzdanların sahip olduğu “Secure Element” adlı mikroçip sayesinde cüzdan ekstra bir şifreleme modeli ile korunmaktadır.

Avantajları ve Dezavantajları

Soğuk cüzdanların en önemli fonksiyonu çevrimdışı oldukları için internet üzerinden gelebilecek olan her türlü tehlikeye karşı güvenli sayılabilir. Ancak çevrimdışı olarak kullanılması hızlı alım satım ya da anlık değişimlere göre pozisyon alınması imkanından faydalanamamasına yol açmaktadır. Soğuk cüzdanların kimlik doğrulama işlemleri uzun süreçler gerektirebilir. Fiziksel olarak var oldukları için özenli olarak koruma ve saklamaya ihtiyaç duyarlar. Bazı soğuk cüzdan modelleri suya dayanıklı, bükülebilir ve yüksek ısıya bir süre kadar maruz kalabilirler. Bu süre kısıtlı olup kısa zaman içerisinde müdahale gerekmektedir.

--

--

--

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Paritex Exchange

Paritex Exchange

Paritex Exchange | Dijital Finans Dünyasındaki Güvenilir Partneriniz | https://www.paritex.com

More from Medium

What’s New in Latest Languages Features of C++23

Opan’s ESP32 Project, Archive 6: Serial Communication

Finding new stars in the cronos network galaxy

Solved: Error Wring Proxy Settings on Windows 11 (2022 Update)